Windykacja

Monitoring

W ramach oferowanej usługi zadbamy o terminowe regulowanie należności na rzecz naszych Klientów poprzez przypominanie o terminach zapłaty.

Postępowanie polubowne

Podejmowane czynności mają na celu szybkie odzyskanie należności oraz pozyskanie podstawowych informacji o sytuacji majątkowej dłużnika. Wypracowanie realnego programu spłaty zadłużenia pozwoli uniknąć stanu niewypłacalności dłużnika.

Postępowanie sądowe

W ramach podejmowanych działań reprezentujemy Klientów w postępowaniach:

Postępowanie egzekucyjne

Podejmowane działania obejmują:

zaufali nam: